Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bilingvismus lieferte 473 Treffer
51

Zum tschechisch-deutschen Bilinguismus in den böhmischen und österreichischen Ländern in der frühen Neuzeit

Bůžek, Václav, in: Österreichische Osthefte (Wien), 35, č. 4, 1993, s. 577-592
52

K počátkům ruského spisovného jazyka

Brandner, Aleš, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 113-118
53

Jan Bart w Praze přednošował

Bastlová, Zdislava, in: Rozhlad, 47, č. 12, 1997, s. 472-473
54

Na Slovensko s tlumočníkem?

Skalský, Vladimír; Vokušová, Naďa, in: Právo (Praha), 1999, 17.9.1999
55

Emigracija v XIX i v XX vv. i differenciacija jazyka

Kučera, Karel, in: Jazyk kak sredstvo transljacii kul'tury [JazSrTrK], Moskva, Nauka ; 2000, s. 237-247
56

K národnímu, etnickému a jazykovému povědomí nejmladší generace Poláků a Čechů na Těšínsku

Bogoczová, Irena, in: Jazyk a literatura v česko-polském kontextu : Sborník prací z vědecké konference (Ostrava, září 1993), Ostrava, OU ; 1994, s. 73-78
57

Are deaf children bilingual?

Tervoort, Bernard T., in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 283-295
58

Dva jazyky mohou pomoci i zmást

Braunová, Dana, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1997, 18.1.1997
59

Dvojjazyčnost a výchova v rodině

Karlssonová, Blanka, in: Emigrace a exil jako způsob života : 2. sympozium O českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu, Praha, Karolinum ; 2001, s. 125-128
60

Několik poznámek k uplatnění pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků

Chvátalová, Pavlína, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 2-3, 2002, s. 234-236