Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach anglistika lieferte 215 Treffer
51

[Vážení přátelé!]

Dokulil, Miloš, in: Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách, Brno, MU ; 1998, s. 23-26
52

Vzpomínka na profesora Vachka

Peprník, Jaroslav, in: Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách, Brno, MU ; 1998, s. 27-30
53

[ Na prof. Vachka vzpomínám...]

Švarný, Oldřich, in: Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách, Brno, MU ; 1998, s. 30-31
54

Maličkosti vydávající svědectví o velikosti

Němec, Igor, in: Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách, Brno, MU ; 1998, s. 31-32
55

Addenda and corrigenda to the Bibliography of Josef Vachek in BSE 23

Hladký, Josef, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 24, č. S 4, 1998, s. 9
56

A tribute to Professor Josef Vachek

Firbas, Jan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 24, č. S 3, 1997, s. 9-14
57

Dagmar Knittlová's anniversary

Macháček, Jaroslav, in: Linguistica Pragensia, 9, č. 1, 1999, s. 45-46
58

Prof. Bohumil Trnka, jazykovědec světového významu

David, Milan, in: Vlastivědný sborník Pelhřimovska 9, Pelhřimov, Okresní muzeum ; 1998, s. 15-18
59

Odešla docentka Iva Pýchová

Močkoř, Jiří, in: Cizí jazyky, 42, č. 5-6, 1998-99, s. 104-105
60

K nedožitým devadesátinám profesora Josefa Vachka

Dušková, Libuše, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 2, 1999, s. 124-126