Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach SLOVAK lieferte 2507 Treffer
51

Funkčné kvalifikátory v nových výkladových slovníkoch

Bosák, Ján, in: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás] : Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 75-83
52

Kvalifikátory vo výkladovom slovníku na časovej osi

Skladaná, Jana, in: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás] : Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 91-97
53

Formovanie slovenskej teórie jazykovej kultúry a princip funkčnosti v tejto teórii

Beňová, Juliana, in: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost [Č-SlVz], Brno, MU ; 2000, s. 94-98
54

Posilování péče o slovenštinu neomezí používání češtiny

in: Hospodářské noviny (Praha), 2001, 21.2.2001
55

Toponymia na strategických miestach dolnej Moravy

Krajčovič, Rudolf, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 238-243
56

Toponymia v strategických priestoroch Malých Karpát

Krajčovič, Rudolf, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 97-102
57

Jazykový zákon zatím bez pokut

bez autora, in: Hospodářské noviny (Praha), 1996, 30.1.1996
58

Soud rozhodl o jazykovém zákoně

bez autora, in: Metro (Praha), 1997, 10.9.1997
59

Dnes o osudu jazykového zákona

ag, in: Kladenský deník, 1997, 9.9.1997
60

On the problem of the stress in literary Slovak

Sabol, Ján; Zimmermann, Július, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 245-250