Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Personal data (anniversaries and obituaries of linguists) lieferte 2389 Treffer
51

Jiří Kraus šedesátiletý

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 137
52

Odešla od nás Vlasta Podhorná

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 138
53

František Václav Mareš

Vintr, Josef, in: Die Welt der Slaven, 40, č. 1, 1995, s. 158-168
54

Jubileum profesora Václava Vlasáka

Trousilová, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 2, 1996, s. 117-118
55

Za profesorem Josefem Vachkem

Hladký, Josef, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 2, 1996, s. 128
56

Životní jubileum Zdeňka Hlavsy

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 4, 1996, s. 321-322
57

Jubileum profesora Přemysla Janoty

Palková, Zdena, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 4, 1996, s. 322-323
58

Bohumil Palek šedesátníkem

Novák, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 4, 1996, s. 323-325
59

Za profesorem Josefem Vachkem

Hlavsa, Zdeněk, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 3, 1996, s. 247-248
60

Rozhovor s dr. Marií Těšitelovou, DrSc. u příležitosti životního jubilea

Kořenský, Jan Těšitelová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 53-60