Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
51

Spisovná a nespisovná čeština v umělecké literatuře

Mareš, Petr, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 233-240
52

K současnému zpracování krajových pověstí

Kvítková, Naděžda, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 257-260
53

Metaforizace v Březinových sbírkách

Jílek, Rudolf, in: Česká literatura, 45, č. 1, 1997, s. 16-27
54

Vyprávění o vyprávění. "Hlasy"v komunikační struktuře fragmentu B. Němcové Urozený a neurozený

Adam, Robert, in: Česká literatura, 45, č. 1, 1997, s. 44-56
55

Mluvený jazyk v Hrabalově Jarmilce

Gammelgaardová, Karen, in: Česká literatura, 45, č. 2, 1997, s. 174-188
56

Několik slov k romským textům v Čapkově Loupežníkovi

Daniel, Bartoloměj, in: Česká literatura, 45, č. 3, 1997, s. 331-332
57

Hrabalovy "Pracovní materiály, poznámky a výpisky"

Slavíčková, Miloslava, in: Česká literatura, 45, č. 4, 1997, s. 408-436
58

Intertextualita v románech Vladimír Párala

Zachová, Alena, in: Česká literatura, 45, č. 5, 1997, s. 487-503
59

K výstavbě knihy Jiřího Koláře Prométheova játra (1950, 1991)

Debická, Alena, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 4-11
60

Umění vyprávět

Tejnor, Antonín, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 3-4, 1996-97, s. 94-95