Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945) lieferte 1297 Treffer
51

Handschriftenstreit

Berger, Tilman, in: Das neue Osteuropa von A-Z, München, 1993, 242 s.
52

Hrdý Jan

Mlsová, Nella, in: Češtinář, 7, č. 5, 1996-97, s. 153
53

Sté výročí narození prof. Ladislava Hosáka

Šrámek, Rudolf, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 179
54

Croatica Josefa Páty

Kvapil, Miroslav, in: Práce z dějin slavistiky 17 : Bohemistika - sorabistika - polonistika - jihoslovanská miscelanea, Praha, Euroslavica ; 1994, s. 137-154
55

Nedožité sté narozeniny Ladislava Swirka

Jiráček, Jiří, in: Universitas, č. 3, 1992, s. 51
56

K šedesátému výročí úmrtí Hertvíka Jarníka

Šrámek, J., in: Universitas, č. 4, 1998, s. 47-48
57

Homagium Josef Pata (27. 8. 1886 - 24. 6. 1942). Serbica

Kvapil, Miroslav, in: Zbornik Matice srpske za slavistiku, 43, 1993, s. 177-185
58

Brněnské období Bohuslava Havránka

Grepl, Miroslav, in: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu : Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity, Brno, MU ; 1993, s. 53-55
59

Voloshinov and Bakhtin in the Prague Linguistic Circle

Matějka, Ladislav, in: Jan Mukařovský and the Prague School, Potsdam, Univ. Potsdam ; 1999, s. 283-289
60

Tkáč, Ignác

Svoboda, Jiří, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 11, Ostrava, Optys ; 1998, 138 s.