Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Acoustic and graphic aspects of language. Historical phonology lieferte 203 Treffer
51

Vostočnoslavjanskaja latinica v meždunarodnom kontekste

Vakulenko, Maksim O., in: Slavia, 67, č. 3, 1998, s. 333-339
52

Přepisy jmen sportovců z azbuky

Šrámek, Rudolf, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 275-276
53

Přepisy jmen sportovců z azbuky

Šrámek, Rudolf, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 275-276
54

Dávné nápisy našich předků

Lenková, Jitka, in: Mladý svět (Praha), 2001, 12.12.2001
55

Vowel-related glottalization in Czech read speech: Russian vs. native speakers

Veroňková, Jitka; Tolkunova, Yana, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 1, 2016, s. 93-108
56

Tendence ve vývoji ruského přízvukování substantiv

Šaur, Vladimír, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2), Brno, MU ; 2005, s. 37-41
57

Klitiki i "Zakon Vakernagelja": russkaja versija

Nikolajeva, Tat'jana Michajlovna, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 55-78.
58

Compensatory lengthening in West Slavic

Sukač, Roman, in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 56, č. 4, 2011, s. 417-445
59

Jazyková a grafematická pojítka slovanské jednoty

Pallasová, Eva, in: Přednášky a besedy ze 47. ročníku LŠSS [PřednBLŠSS 47], Brno, MU ; 2014, s. 144-147
60

Praktičeskaja transkripcija russkich antroponimov i toponimov latinicej kak odna iz problem češskogo perevodčika

Vágnerová, Marta, in: Rossica Olomucensia, 53, č. 1, 2014, s. 11-16