Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

51

Testy z češtiny pohlídá policie

Synáčová, Jarka, in: Lidové noviny, 23, 2010
52

"Čeští politici mlčí a to je zlé"

Palata, Luboš, in: Lidové noviny, 23, 2010
53

Zvládnou to, ale jen do sedmi let

Matyášová, Barbora, in: Lidové noviny - příl. Akademie, 23, 2010, 27
54

V jazyce je vše pro něco dobré. Po patnácti letech vychází nová česká mluvnice

Rous, Lukáš Cvrček, Václav, in: Lidové noviny - příl. Akademie, 23, 2010, 30
55

Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (19-24)

Krajčovič, Rudolf, in: Kultúra slova, 44, 2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21-28, 82-89, 146-153, 228-236, 272-280, 337-345
56

"Vychytať - vychytaný - vychytávka"

Vančová, Iveta, in: Kultúra slova, 44, 2010, 1, 38-40
57

Ztraceni v překladu Mé schwyzer Sonne

Mattuš, Jan, in: Mattuš, Jan; Novotný, Robert; Flemrová, Alice: Ztraceni v překladu, in: Lidové noviny - příl. Orientace, 23 (2010), 23, 2010
58

Prospěšný stereotyp

Bagge, Ilona, in: Lidové noviny, 23, 2010
59

To jsou k nám hostky. Debata nad příručkou rodově korektního vyjadřování připomíná "pomlčkovou válku" Čechů a Slováků

Havlík, Martin, in: Lidové noviny - příl. Orientace, 23, 2010, 24
60

Rychlopodpis

Hora, Jiří, in: Lidové noviny, 23, 2010