Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kultura jazyková lieferte 971 Treffer
41

Jazykovaja kodifikacija, jazykovaja kul'tura i jazykovaja politika

Kraus, Jiří, in: Razvitije jazykovoj žizni stran socialističeskogo sodružestva. 1, 2, Praha, Academia ; 1987, s. 467-484
42

Další konference o kultuře řeči

Buchtelová, Růžena; Palková, Zdena, in: Slovo a slovesnost, 27, 1966, s. 383-384
43

Konference o kultuře řeči

Buchtelová, Růžena, in: Jazykovědné aktuality, č. 4, 1966, s. 25-26
44

Jazyková kultura a výuka češtiny ve škole

Čechová, Marie, in: Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti, Praha, Academia ; 1979, s. 145-152
45

Řeči české sláva i pláč

Marvan, Jiří, in: Literární noviny (Praha), 4, 1993, 11.2.1993
46

Čeština výměškem?

Sedlák, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 7-8, 1992-93, s. 183-184
47

Rezoluce se rozpošlou. Slovník nemocné češtiny

Merta, Augustin, in: Lidové noviny (Praha), 6, č. 141, 1993, 19.6.1993
48

Problémy jazykové kultury [rozhovor]

Daneš, František, in: Lidová demokracie, 1966, 30.11.1966
49

Kultura mluvených projevů (její základní předpoklady a aktuální problémy)

Daneš, František, in: Naše řeč, 52, 1969, s. 95-109
50

Kultura mluvených projevů (její základní předpoklady a aktuální problémy) [přetisk z NŘ 1969, s. 95-109]

Daneš, František, in: Kultura českého jazyka, Liberec, Severočeské nakl. ; 1969, s. 47-59