Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korpusy lingvistické lieferte 55 Treffer
41

Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu

Osolsobě, Klára, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 33-50
42

Autorský slovník Jaroslava Seiferta - současný stav, změny koncepce a budoucnost projektu

Janovec, Ladislav, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 197-201
43

Internet kak istočnik jazykovogo materiala dlja sintaksičeskich issledovanij (na primere taksisnych konstrukcij v russkom i pol'skom jazykach)

Lučkuv, Ivona, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 87-92.
44

Prostor pro bohemismy ve slovenštině

Musilová, Květoslava, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 227-231.
45

Functional styles and automatic processing of language

Panevová, Jarmila, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 73 s.
46

The context (not only) for humans

Vidová Hladká, Barbora, in: Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Athens, Greece 31 May - 2 June 2000. Vol. 2 : Proceedings, Athens, 2000, s. 1113-1116
47

Český národní korpus v mezinárodních (zejména anglických) souvislostech

Bozděchová, Ivana, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 1-2, 2004, s. 75-80
48

Possibilities of discourse annotation in Prague Dependency Treebank. Based on the penn discourse treebank annotation

Zikánová, Šárka Praha 2007
49

Značkování frazémů a idiomů v Českém národním korpusu s pomocí Slovníku české frazeologie a idiomatiky

Hnátková, Milena, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 2, 2002, s. 117-126
50

Theoretical description of language as a basis of corpus annotation. The case of Prague Dependency Treebank

Hajičová, Eva, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 2002, s. 111-127