Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach imperativ lieferte 88 Treffer
41

Struktura funkcional'no-semantičeskoj kategorii imperativnosti v sovremennych češskom i ruskom jazykach

Izotov, Andrej, in: Slavistički studii (Skopje), 12, 2006, s. 69-83
42

K styčné oblasti mezi rozkazovacími a přacími větami

Flídrová, Helena, in: Opera Slavica, 2, č. 2, 1992, s. 35-38
43

On the subject of the imperative sentence in the Western Slavic languages

Späth, Andreas, in: Formale Slavistik, Frankfurt a. Main, Vervuert ; 1997, s. 267-273
44

Navazování kontaktu s adresátem v reklamních komunikátech

Hirschová, Milada, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 151-160
45

Otázky a rozkazy v logice

Štěpán, Jan, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 255-264.
46

Repliky na rozkazovací věty v Čapkově Loupežníku

Svobodová, Helena, in: Slavistický sborník olomoucko-lublinský, Praha, SPN ; 1974, s. 187-192.
47

Osservazioni sul valore modale del congiuntivo italiano

Klímová, Eva, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 6, 2006, s. 43-58
48

Požalujsta i jego pol'skije ekvivalenty

Čapiga, Zofija, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 1, 2006, s. 303-307
49

Funkčně-sémantická kategorie výzvy v současné češtině a Český národní korpus

Izotov, Andrej, in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 112-121.
50

Modality in dependent content clauses with Czech verbs of communication with imperative features

Kettnerová, Václava, in: Grammar & Corpora, Praha, Academia ; 2008, s. 199-206