Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach fonologie lieferte 587 Treffer
41

Alternace českého fonologického systému

Šefčík, Ondřej, in: Přednášky a besedy ze 40. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 40], Brno, MU ; 2007, 174 s.
42

Neue Aspekte zur Rekonstruktion des frühgrechischen Phonemsystems

Hajnal, Ivo, in: Indogermanische Forschungen (Berlin), 98, 1993, s. 108-129
43

Fonológia starej gréčtiny

Horecký, Ján, in: Jazykovědné aktuality, 31, č. 1-2, 1994, s. 24-25
44

Riflessioni sulla struttura sillabica del greco

Consani, Carlo, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50-51, č. N 6-7, 2002, s. 73-82
45

Sentence intonation from a functional point of view

Daneš, František, in: Word (New York), 16, 1960, s. 34-54
46

Some remarks on the phonemic status of loan-words in Czech

Daneš, František, in: Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft (Berlin), 17, 1964, s. 161-168
47

Perspektivi na eksperimentalnite istražuvanja na fonološkite sistemi na makedonskiot standarden i dijalekten jazik

Labroska, Veselinka, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 203-208.
48

Fonologická výjimečnost české znělé labiodentály

Volín, Jan; Skarnitzl, Radek, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 251-264.
49

Fonetická a fonologická hlediska při zkoumání české intonace

Duběda, Tomáš, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 111-114.
50

The syntax and phonology of Czech templatic morphology

Caha, Pavel; Scheer, Tobias, in: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. [FASL 16] : The Stony Brook Meeting 2007, Ann Arbor, Michigan Slavic Publishing ; 2008, s. 68-83