Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etymologie lieferte 2853 Treffer
41

Co je to eusociální?

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 76, č. 7, 1997, s. 385
42

Zo slovenskej mytologickej lexiky: Hariani

Králik, Ľubor, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 301-306.
43

K etymologii psl. *koren6

Rejzek, Jiří, in: Slavia, 69, č. 3, 2000, s. 345-347
44

Is it possible to restore Tocharian A ku//// "nave, hub"?

Blažek, Václav, in: Tocharian and Indo-European Studies (Reykjavík), 7, 1997, s. 234-235
45

Remarks on less clear etymologies of the names of the months in Czech

Gvozdanović, Jadranka, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 95-104.
46

Ještě k původu slova holokaust

Michálek, Emanuel, in: Naše řeč, 77, č. 5, 1994, s. 271-272
47

Etymologicko-historická poznámka o pojmech hejtman, kraj, okres

Bastl, Miroslav, in: Chrudimské vlastivědné listy, 10, č. 6, 2001, s. 6-7
48

Prasl. *mož6 [o ogonek]

Loma, Aleksandar, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 195-199.
49

Bălgarski etimologii

todorov, Todor At., in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 379-383.
50

Po povodu istiny

Žuravlev, Anatolij F., in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 443-455