Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etymologie lieferte 2853 Treffer
41

Is it possible to restore Tocharian A ku//// "nave, hub"?

Blažek, Václav, in: Tocharian and Indo-European Studies (Reykjavík), 7, 1997, s. 234-235
42

Remarks on less clear etymologies of the names of the months in Czech

Gvozdanović, Jadranka, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 95-104.
43

Ještě k původu slova holokaust

Michálek, Emanuel, in: Naše řeč, 77, č. 5, 1994, s. 271-272
44

Etymologicko-historická poznámka o pojmech hejtman, kraj, okres

Bastl, Miroslav, in: Chrudimské vlastivědné listy, 10, č. 6, 2001, s. 6-7
45

Prasl. *mož6 [o ogonek]

Loma, Aleksandar, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 195-199.
46

Bălgarski etimologii

todorov, Todor At., in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 379-383.
47

Po povodu istiny

Žuravlev, Anatolij F., in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 443-455
48

Jak je starý bůh Romů (etymologická esej)

Kostić, Svetislav, in: Romano džaniben, 2, č. 4, 1995, s. 39-41
49

Hezký slunovrat přeji

Jandourek, Jan, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 18, č. 298, 2007, s. A 12., 22.12.2007
50

XIII. mezinárodní sjezd slavistů - Lublaň 2003: Etymologie

Valčáková, Pavla, in: Slavia, 73, č. 2, 2004, s. 225-227