Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekvivalence lieferte 113 Treffer
41

"Individuelle" phraseologische Übersetzungsäquivalente im belletristischen Text

Kaňovská, Michaela, in: Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform : Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform, Brno, Tribun EU 2011, s. 35-50
42

Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen am Beispiel des Numerales ZWÖLF

Hofmannová, Jana, in: Lingua viva, 14, č. 27, 2018, s. 41-51
43

Problemy izučenija otnošenij ekvivalentnosti v slavjanskich jazykach

Red. Svjatovskij, S. Moskva 1997
44

Překladatelské miniatury

Hrdlička, Milan Praha 1995
45

Problemy przekładalności frazeologicznych jednostek leksykalnych (na materiale polskim i czeskim)

Hampl, Lubomír, in: Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie, Bielsko-Biała, ATH ; 2008, s. 77-89
46

K otázce adekvátnosti překladu

Kulczycká, Alena, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. 1-2, 2000, s. 4-19
47

Propoziční postoje, homonymie, synonymie a ekvivalence výrazů

Duží, Marie, in: Organon F (Bratislava), 3, č. 2, 1996, s. 101-112
48

Typologie bezekvivalentní ruské a anglické slovní zásoby

Kiková, Jana, in: Rossica Iuvenum : 6. mezinárodní studentská vědecká konference, Ostrava, OU ; 2005, s. 21-23
49

K problematice přeložitelnosti a nepřeložitelnosti v relaci ukrajinština - čeština

Kholod, Uljana, in: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge"[JazInt] : Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-16. května 2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 146-149
50

O probleme perevodimosti/neperevodimosti s pozicij učebnogo perevoda

Miljutina, Tamara Aleksandrovna, in: Rossica Olomucensia, 48, č. 2, 2009, s. 161-166