Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach druhy slov lieferte 190 Treffer
41

Reliable morphological disambiguation of Czech: a rule-based approach is necessary

Petkevič, Vladimír, in: Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics, Bratislava, Veda ; 2006, s. 26-44
42

Nejnovější bádání o kategorii určenosti (členu) v jazyce

Nosek, Jiří, in: Časopis pro moderní filologii, 73, 1991, s. 38-44
43

Word Classes and Related Topics in Ancient Greek. Proceedings of Conference on 'Greek Syntax and Word Classes' held in Madrid on 18-21 June 2003

Eds. Crespo, Emilio Louvain-la-Neuve 2006
44

Slovní druhy

Polnická, Marie Boskovice 1993
45

Zur Morphologie der deutschen Sprache. Teil 2: Deklinierbare Wortarten

Korčáková, Jana Hradec Králové 2003
46

Časti reči v russkom i češskom jazykach

Ušakova, Oksana, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3) : Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno 17. 4. 2009, Brno, Tribun EU ; 2009, s. 163-169
47

Entre conjonction et particule: le cas de epei en grec ancien

Muchnová, Dagmar, in: Word Classes and Related Topics in Ancient Greek : Proceedings of Conference on 'Greek Syntax and Word Classes' held in Madrid on 18-21 June 2003, Louvain-la-Neuve, Peeters ; 2006, s. 557-570
48

Morfologie

Jirák, Jan; Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 26-29
49

Přibližná denotace objektu v češtině

Šiška, Zbyněk, in: Studia philologica, 7, 1996, s. 7-11
50

Číslovka jako periferní slovní druh

Šabršula, Jan, in: Sborník 2002 : Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky, Liberec, Technická univ. ; 2002, s. 141-147