Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bilingvismus lieferte 473 Treffer
41

Jeden človek, dva jazyky. Dvojjazyčnosť u detí - predsudky a skutočnosti

Štefánik, Jozef Bratislava 2000
42

Bilingvální vzdělávání sluchově postižených jedinců

Valentová, P. Praha 1998
43

Invisible Work: Bilingualism, Language Choice, and Childrearing in Intermarried Families

Okita, Toshie Amsterdam 2002
44 Ed. by Cenoz, Jasone Clevedon
45

Zweisprachigkeit in Böhmen. Deutsche Volksschulen und Gymnasien im Prag der Kafka-Zeit

Stöhr, Ingrid Köln 2010
46

Dangerous Multilingualism. Northern Perspectives on Order, Purity and Normality

Ed. by Blommaert, Jan New York 2012
47

Sociologické, lingvistické, metodologické a pedagogické aspekty bilingvismu, semilingvismu a diglosie

Heinzová, Kristina, in: Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Díl 4, Karviná, OPF SU ; 1999, s. 292-296
48

Ja v soznanii bilingval'nogo nositelja jazyka

Kalita, Inna, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 417-422.
49

Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Zborník príspevkov z II. medzinárodného kolokvia o bilingvizme konaného 10. a 11. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Vedec. red. Štefánik, Jozef Bratislava 2005
50

Slovanská diaspora a dvojdomost tvůrců

Dorovský, Ivan, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 123-136