Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach členy lieferte 86 Treffer
41

Větněčlenské korespondence podmětu mezi angličtinou a češtinou

Čermáková, Martina Praha 1999
42

Jazykové rozbory. Pro žáky základních, středních škol a studenty víceletých gymnázií

Hartmannová, Věra Olomouc 1993
43

Rozbor vět a souvětí s poučením a klíčem

Hlaváčová, Eva b. m. b. r
44

Prozodická gramatika čínštiny

Švarný, Oldřich; Uher, David Olomouc 2014
45

Přívlastek v angličtině a češtině

Knittlová, Dagmar; Peprník, Jaroslav; Tárnyiková, Jarmila Olomouc 1990
46

České ekvivalenty ruského adverbálního infinitivu

Žaža, Stanislav, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 55-64
47

Jmenný rod v romštině. Příspěvek k typologii gramatického rodu v romštině a češtině s přihlédnutím k mluvnickým kategoriím indoíránského jména

Kamiš, Karel, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 282-287
48

Je posesívní dativ volný, nebo vázaný?

Macháčková, Eva, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 3, 1992, s. 185-192
49

O variantách dislokací větných členů ve francouzských literárních dílech

Stavinohová, Zdeňka, in: Časopis pro moderní filologii, 83, č. 2, 2001, s. 104-108
50

Některé aspekty komplexity českého slovního nepořádku

Oliva, Karel, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 163-172.