Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Příspěvky antroponomastické lieferte 1485 Treffer
41

Hlinomaz se vody nebál

Horáková, Monika; Luťanský, Štěpán, in: Zemské noviny (Praha), 2000, 25.5.2000
42

Jak se jmenujete?

Kasper, Jiří, in: Vysočina (Žďár n. Sázavou), 2000, 29.6.2000
43

Příjmení Reynek

Lutterer, Ivan, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 222
44

Nejčastější jména v ČR jsou Tereza a Jan

bez autora, in: Lidové noviny (Praha), 13, č. 160, 2000, s. 12., 12.7.2000
45

Tvoření jmen poddaných v 16. a 17. století pohledem pozemkové knihy vsí Skalice a Krhova na Boskovicku

Vaněk, Pavel, in: Vlastivědný věstník moravský, 52, č. 3, 2000, s. 275-282
46

Jméno je vždy svědectvím doby

Macoun, Eman, in: Zemské noviny (Praha), 2001, 5.1.2001
47

Nový zákon umožní i užívání dvou křestních jmen

Welzlová, Jitka, in: Českobudějovické listy, 2001, 13.3.2001
48

Přezdívky v proměnách staletí

Knappová, Miloslava, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 82-88
49

Příjmí na moravském venkově v 17.-18. století

Pastyřík, Svatopluk, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 178-185
50

Jak se jmenujete? (pokračování)

Kasper, Jiří, in: Vysočina (Žďár nad Sázavou), 2000, 13.7.2000