Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ostatní příspěvky bohemistické lieferte 478 Treffer
41

Potřebujeme zákon na ochranu českého jazyka

Příhoda, Vratislav, in: Haló noviny (Praha), 2000, 4.2.2000
42

Ochrana češtiny nevyžaduje zákon

Uhl, Petr, in: Právo (Praha), 2000, 4.3.2000
43

Učebnice jako jeden z účastníků komunikace ve školním prostředí

Martinková, Věra, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994
44

Názory obyvatel severočeského regionu na vzdělávání slovenských a německých dětí v mateřském jazyku

Malá, Eva, in: Slezský sborník, 91, č. 1-2, 1993, s. 99-114
45

Češtinářské utkání dvou generací (1966-1999)

Vávra, Jaroslav, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 9-10, 1999-2000, s. 227-233
46

Proč žáci základní školy nemají rádi hodiny českého jazyka

Měchurová, Albína, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 201-203
47

Čeština a gregoriánský chorál. Jazyk v církvi

Nováková, Marie, in: Katolický týdeník (Praha), 3, č. 5, 1992
48

Domény s češtinou? Není zájem

Jaroš, Martin, in: Hospodářské noviny (Praha), 2001, 1.3.2001
49

Lingvistika a zákon schválnosti

Sgall, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. 1-2, 1999, s. 30-41
50

Šlechtické tituly zákon nepovoluje

Majer, Vladimír, in: Večerník (Praha), 2001, 11.4.2001