Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice lieferte 481 Treffer
41

Neznámá smlouva třeboňského hejtmana Jarohněva z Úsuší s Janem z Rožmberka z roku 1469

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 3, 1992, s. 158-162
42

Neznámý český list Čeňka z Vartenberka, patrně z 20. prosince 1412

Tecl, Rudolf, in: Jihočeský sborník historický (České Budějovice), 40-41, 1991-92, s. 83-84
43

Tři pramenné střípky k osobě Petra Maksanta

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 2, 1992, s. 103-106
44

Úmluva jednoty a svornosti 1448. Edice synodního usnesení

Zilynská, Blanka; Zilynskyj, Bohdan, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 537-548.
45

Staroměstská kniha soudní z let 1351-1367

Třikač, Josef, in: Pražský sborník historický, 29, 1996, s. 5-58
46

Kázání o nejhořčejším životě a smrti Jana Bonaventury Pitra

Linda, Jaromír; Stich, Alexandr, in: Wiener Slawistischer Almanach, 36, 1995, s. 173-189
47

Veleslavínův Kalendář historický z majetku pražského rodu Dvorských z Gryfí hory

Fejtová, Olga, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 15 (1998), 2000, s. 97-124
48

Dvě nové edice slezských právních pramenů

Müller, Karel, in: Časopis Slezského zemského muzea, 50, č. 3, 2001, s. 286-287
49

Odpověď na recenzi knihy Finspongský rukopis Jana Amose Komenského

Karlsson, Blanka, in: Studia Comeniana et historica, 31, č. 65-66, 2001, s. 239-240
50

Deníkové záznamy jindřichohradeckého měšťana Jiříka Pavlovského z počátku 17. století

Hrdlička, Josef, in: Jihočeský sborník historický, 72, 2003, s. 137-174