Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lexicology lieferte 2660 Treffer
41

Kommunikativ-pragmatische Aspekte der Lexikologie

Filipec, Josef, in: Beiträge zur Phraseologie, Wortbildung, Lexikologie : Festschrift für Wolfgang Fleischer zum 70. Geburtstag, Frankfurt a. Main, Lang ; 1992, s. 179-188
42

Hezká jako obrázek - do práce jako drak

Šmilauer, Vladimír, in: Horácké noviny (Třebíč), 1998, 25.9.1998
43

Několik poznámek o smyslech v češtině

Nebeská, Iva, in: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 46], Praha, FF UK 2003, s. 113-121
44

O čem to je a o čem to není

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 1-2, 1999-2000, s. 38-39
45

Taky vejráte jak tramvaj z remízy?

Staněk, Vladimír, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 133-134
46

Užití kulturních frazémů v současnosti

Čechová, Marie, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 47-56
47

O vysílání signálů

Čmejrková, Světla, in: Naše řeč, 82, č. 4, 1999, s. 218-220
48

Barvy a emoce: leknutí bledé líčí slečně tvář.

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 6-7
49

Několik poznámek k recepci běžných českých frazémů u dětí

Svobodová, Jana, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 211-221.
50

Žena jako tertium comparationis v současné české frazelogii

Mitter, Patrik, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 387-389