Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lexicology lieferte 2660 Treffer
41

Zur semantischen Klassifikation der Abstrakta im Tschechischen

Trost, Klaus, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 135-143
42

Proč šance místo burzy?

in: Svět motorů (Praha), 1999, 28.4.1999
43

Před Kristem, nebo před naším letopočtem?

Malinovský, Milan, in: Naše řeč, 82, č. 1, 1999, s. 29-38
44

Ach, ta mateřština!

Sobotka, Richard, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1994, 2.12.1994
45

Kommunikativ-pragmatische Aspekte der Lexikologie

Filipec, Josef, in: Beiträge zur Phraseologie, Wortbildung, Lexikologie : Festschrift für Wolfgang Fleischer zum 70. Geburtstag, Frankfurt a. Main, Lang ; 1992, s. 179-188
46

Hezká jako obrázek - do práce jako drak

Šmilauer, Vladimír, in: Horácké noviny (Třebíč), 1998, 25.9.1998
47

Několik poznámek o smyslech v češtině

Nebeská, Iva, in: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 46], Praha, FF UK 2003, s. 113-121
48

O čem to je a o čem to není

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 1-2, 1999-2000, s. 38-39
49

Taky vejráte jak tramvaj z remízy?

Staněk, Vladimír, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 133-134
50

Užití kulturních frazémů v současnosti

Čechová, Marie, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 47-56