Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
41

The registers of Čapek's Czech

Matějka, Ladislav, in: On Karel Čapek : A Michigan Slavic Colloquium, Ann Arbor, Univ. of Michigan ; 1992, s. 51-57
42

Spisovatelka a kuchařka

Stich, Alexandr Wünschová, Felicitas, in: Magdalena Dobromila Rettigová : Sborník příspěvků z odborného semináře, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1996, s. 3-18
43

Některé mluvenostní stylizace v jihočeské próze Františka Skorunky

Junková, Bohumila, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 147-152.
44

K Vaňkovu Švejkovi

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 16-17
45

Poznámka k polemice

Kučera, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 23-24
46

Jak číst pamětnickou knížku pro pamětníky aneb Vtipy dobré a laciné

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 27-29
47

Český básník T. R. Field a jeho idiolekt

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 105-107
48

Proud vyprávění, proud hovoru, psaní proudem. Hrabalovská pozorování

Jankovič, Milan, in: O poetice literárních druhů, Praha, ÚČL AV ČR ; 1995, s. 129-149
49

Jazykové a jiné schválnosti Ludvíka Vaculíka (Český snář)

Čmejrková, Světla, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 169-179
50

Estetické hodnoty a krása jazyka románu Viktora Fischla Kuropění

Hanko-Břízová, Ludmila, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 210-213