Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945) lieferte 1297 Treffer
41

Slovanský ústav jako součást dějin československé slavistiky 1918-1945

Bečka, Jiří, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 241-248
42

Die Badenischen Sprachenverordnungen 1897: ein Modell für Europa 1997?

Burger, Hannelore, in: Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848 [Sprachenfrage...] : Vorträge des 4. Aussiger Kolloquiums vom 24. bis 25. April 1997, Ústí n. Labem, UJEP ; 1998, s. 201-214
43

Orientální ústav za německé okupace. 1-3

Kolmaš, Josef, in: Nový Orient, 54, č. 1-3, 1999, s. 32-35, 68-71, 109-111
44

Z korespondency Jana Baudouina de Courtenaya Adolfej Černemu

Jaworski, Tomasz; Völkel, Měrćin, in: Práce z dějin slavistiky a česko-jinoslovanských vztahů 20 [Práce z dějin slavistiky... 20], Praha, Euroslavica ; 1998, s. 163-175
45

Rojek Jan Karel

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 11, č. 2, 2000-01, s. 52-53
46

Das Sprachenrecht der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Urteil deutscher Juristen

Müller, Sebastian, in: Die böhmischen Lander in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848. Teil 2 : Slavogermanica 6, Ústí n. Labem, UJEP ; 1997, s. 81-91
47

Strukturalistická obrana ošklivého káčátka aneb Jakobsonovské medailonky

Reifová, Irena, in: Lidové noviny (Praha), 1995, 2.12.1995
48

Václav Ertl stále aktuální

Daneš, František, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 9-10, 1998-99, s. 227-230
49

Literární, překladatelská a organizační činnost Jana Mrazíka

Zelina, Ladislav, in: Týdeník Kroměřížska, 1998, 28.4.1998
50

České frankofilství jako sociokulturní fenomén

Lenderová, Milena, in: Český časopis historický, 94, č. 1, 1996, s. 66-81