Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grammatical structure of language lieferte 298 Treffer
41

Z IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě. 2. Problematika mluvnické stavby slovanských jazyků

Daneš, František; Němec, Igor; Hausenblas, Karel, in: Slovo a slovesnost, 20, 1959, s. 38-44
42

K voprosu o porjadke slov v slavjanskich jazykach. Závěrečné slovo k diskusi

Daneš, František, in: Problemy slavjanskogo jazykoznanija, Moskva, Izd. Akademii nauk SSSR ; 1962, s. 253-254, 278-279
43

O gramatice a mluvnici

Daneš, František; Hausenblas, Karel, in: Mladá fronta (Praha), 1964, 12.11.1964
44

K systematickému syntaktickému popisu slovanských jazyků

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 26, 1965, s. 112-118
45

K semantike osnovnych sintaksičeskich formacij

Daneš, František; Hausenblas, Karel, in: Grammatičeskoje opisanije slavjanskich jazykov : Koncepcii i metody, Moskva, Nauka ; 1974, s. 90-97
46

A metaphor in search of a source domain: the categories of Slavic aspect

Janda, Laura A., in: Cognitive Linguistics (Berlin), 15, č. 4, 2004, s. 471-527
47

Ke stupňování adjektiv ve slovanských jazycích

Bláha, Ondřej, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 24-28
48

Slovanská posesiva derivovaná segmenty -ov-/-ow- nebo -in-/-yn

Karlík, Petr, in: Jezikovna predanost, Maribor, 2006, s. 214-228
49

Jména s příponou -ula ve slovanských jazycích

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 10, 1969, s. 581-583
50

Reflexivum a demonstrativa ve slovanských jazycích

Šefčík, Ondřej, in: Studia Macedonica [StMac] : Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10.-13. června 2007 v Brně, Boskovice, Albert ; 2008, s. 75-84.