Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grammatical structure of language lieferte 298 Treffer
41

"Préteritum anticipující"ve slovanských jazycích

Bláha, Ondřej, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 11-13
42

Synthetische und analytische Wortformen in der Morphologie der slavischen Sprachen

Bláha, Ondřej, in: Zbornik na rezimea. T. 1: Lingvistika : 14 Meǵunaroden kongres na slavisti, Ochrid, 10 - 16 ceptemevri 2008, Skopje, Makedonski slavistički komitet ; 2008, s. 276-277
43

Die Irrealisformen in den slawischen Sprachen

Uličný, Oldřich, in: Zbornik na rezimea. T. 1: Lingvistika : 14 Meǵunaroden kongres na slavisti, Ochrid, 10 - 16 ceptemevri 2008, Skopje, Makedonski slavistički komitet ; 2008, 291 s.
44

Semantyka słowiańskich wyrazów modalnych typu mieć w kontekście zdania

Pallasová, Eva, in: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7 : Opis, konfrontacja, przekład, Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2009, s. 191-201.
45

Intenční modální modifikace platnosti predikačního obsahu

Běličová, Helena, in: Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich, Warszawa, PAN ; 1991, s. 49-68
46

Derivational relations in Slavonic languages

Pala, Karel, in: Proceedings of FASSBL Conference 2008, Zagreb, Croatioan Language Technologies Society ; 2008, s. 21-28
47

Focused epistemic adverbs and scalar implicatures

Biskup, Petr, in: Slavic Grammar from a Formal Perspective : The 10th Anniversary FDSL Conference, Leipzig 2013, Frankfurt a. Main, Lang ; 2015, s. 43-62
48

Freedom to choose alternatives

Dočekal, Mojmír; Strachoňová, Hana, in: Slavic Grammar from a Formal Perspective : The 10th Anniversary FDSL Conference, Leipzig 2013, Frankfurt a. Main, Lang ; 2015, s. 131-146
49

Slovanské souvětí

Běličová, Helena; Sedláček, Jan Praha 1990
50

Feature Identification: Case and Agreement Phenomena in Slavic

Šafářová, Marie Tromsoe 1998