Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech teaching. Theory and methodology lieferte 1209 Treffer
41

Fakulta nevěst

Traub, Pavel, in: Mladý svět (Praha), 1998, 27.1.1998
42

Čeština už do Bruselu pronikla

Vašák, Pavel, in: Právo (Praha), 1998, 6.3.1998
43

Čemu nás naučili v češtině?

Hausenblas, Ondřej, in: Literární noviny (Praha), 1998, 8.4.1998
44

Čeština se učí na Francouzském lyceu

in: Hospodářské noviny (Praha), 1999, 13.9.1999
45

Jazyk není matematika

Fialová, Zuzana Svobodová, Ivana, in: Nové knihy (Praha), 1999, 8.9.1999
46

Inkvizitor bez validních argumentů

Zíka, Jiří, in: Lidové noviny (Praha), 31, č. 106, 2018, s. 11, (9. 5.)
47

Zkušenosti s výukou češtiny řeckých občanů

Klimeš, Lumír, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 44-49
48

Mluvnice jako předpoklad (základ) jazykové tvořivosti

Hauser, Přemysl, in: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14. listopadu 1996, Brno, PF MU ; 1998, s. 202-203.
49

Funkce učitele mateřského jazyka - tradice a změny

Koval, Jindřich, in: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14. listopadu 1996, Brno, PF MU ; 1998, s. 204-210.
50

Úloha školy při vytváření hodnotových postojů žáků

Ondrášková, Karla, in: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14. listopadu 1996, Brno, PF MU ; 1998, s. 258-261.