Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech as a national language lieferte 359 Treffer
41

Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji

Balowski, Mieczysław, in: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10 : Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003, Warszawa, PAN ; 2002, s. 5-13
42

K moravským aspektům současné češtiny

Uličný, Oldřich, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 71-74.
43

Co si BBC vybírá z názorů na češtinu

in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 29-32
44

Etwas über tschechische Sprache

Knappová, Miloslava; Hůrková, Jiřina, in: Willkommen in der Tschechoslowakei, č. 1, 1977, s. 62-63
45

Čeština v proměnách 20. století

Hasil, Jiří, in: Přednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 47], Praha, FF UK ; 2004, s. 53-62
46

Domov jako zdroj poznatků o jazyce

Šrámek, Rudolf, in: Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám [Výchova...] : Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu, Brno, MU ; 1999, s. 46-49.
47

Sociálně-historické podmínky vývoje češtiny jako národního jazyka

Kořenský, Jan, in: Języky słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy środkowej i wschodniej : Materiały konferencji z 23-25 IX 1992 r, Opole, WSP im. Powstańców Śląskich ; 1993, s. 97-102
48

My Češi a naše řeč

Kořenský, Jan, in: Sociologické aktuality, č. 16, 1990, s. 11
49

Na prahu obrození. Toulky českou minulostí 151

Hořejš, Petr, in: Mladý svět (Praha), č. 34 příl., 1993, s. nečísl
50

Čeká češtinu vymření?

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 2007, 15.9.2007