Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kraus, Jiří lieferte 350 Treffer
41

Latinskije i francuzskije istočniki literaturnogo klassicizma v Rossii. Ritorika v istorii russkoj kul'tury

Kraus, Jiří, in: Il Jornadas Andaluzas de Eslavística : Ponencias y comunicaciones, Granada, Univ. de Granada ; 1996, s. 227-230
42

Nabýt dojmu, nabít dojmy

Kraus, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 36
43

Slovesa směřovat a směrovat v současném jazykovém úzu

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 82, č. 1, 1999, s. 51-52
44

Životní jubileum významného jazykovědce

Kraus, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 9-10, 1998-99, s. 246-248
45

Osmdesátiny Františka Daneše

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 87-88
46

Malá poznámka k českému bdění nad čistotou jazyka

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 2, 1999, s. 158-160
47

Umíte se přesně vyjádřit?

Kraus, Jiří, in: Informace [KNAV], č. 2, 1998, s. 18
48

Sprachreinheit/puritas und die Entwicklung der modernen tschechischen Rhetorik

Kraus, Jiří, in: Rhetorica movet : Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett, Leiden, Brill ; 1999, s. 373-380
49

Čeština let devadesátých - konstanty a proměnné

Kraus, Jiří, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 31-35
50

Obava z jinakosti - purismus

Kraus, Jiří, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 5-10