Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čechová, Marie lieferte 380 Treffer
41

K regulativní a operativní funkci komunikátů

Čechová, Marie, in: Regulacyjna funkcja tekstów [RegFTex], Łodź, Wyd. Uniw. Łodzkiego 2000, s. 5-10
42

České pranostiky - jejich klasifikace a výklad

Čechová, Marie, in: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 43], Praha, FF UK ; 2000, s. 15-19
43

K perspektivě vyučování češtině

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 5-6, 2000-01, s. 146-149
44

Některé společné funkce věcných stylů

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 85-91
45

Vztah komunikátu a textu

Čechová, Marie, in: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel [Retrospektívne... 1] : Materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1999, s. 32-37
46

Ke Katalogu požadavků k maturitě z pohledu vývoje vyučování českému jazyku

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 9-10, 2000-01, s. 213-219
47

Humor v pedagogické komunikaci

Čechová, Marie, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 313-322.
48

K perspektivě vyučování češtině

Čechová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. zvl., 1999, s. 52-54
49

Současné vývojové tendence funkčních stylů

Čechová, Marie, in: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 44], Praha, UK ; 2001, s. 12-23
50

Intertextovost jako jedna z podmínek úspěšné komunikace

Čechová, Marie, in: Złota księga : Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, Opole, Uniw. Opolski ; 2001, s. 55-62