Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

41

Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka: literární a jazykový experiment?

Vepřek, Miroslav, in: Bohemica Olomucensia : Symposiana, 2, 2010, 1, 52-57
42

Lašský experiment Óndry Łysohorského v Rusku: z nouze ctnost

Skorvid, Sergej, in: Bohemica Olomucensia : Symposiana, 2, 2010, 1, 141-152
43

České tělovědné názvosloví

Kachlík, David; Čech, Pavel; Musil, Vladimír; Báča, Václav Brno 2010
44

Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku a jejich zpracování

Šipková, Milena, in: Národopisná revue, 20, 2010, 1, 73-74
45

Ptačí geny objasní, jak se učíme mluvit

Petr, Jaroslav, in: Lidové noviny - příl. Akademie, 23, 2010, 31
46

Nekrolog. Jaromír Povejšil (79)

Rejžek, Jan, in: Lidové noviny, 23, 2010
47

Být připraven na "dys-"

Matyášová, Barbora, in: Lidové noviny - příl. Akademie, 23, 2010
48

O slovech roku a filmovém veledíle

Schindler, Franz, in: Lidové noviny - příl. Orientace, 23, 2010
49

Arabština a azbuka dobyly internet

in: Lidové noviny, 23, 2010
50

Výuka češtiny bude zdarma pro všechny děti cizinců

pk, in: Lidové noviny, 23, 2010