Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
41

Ve vládě už rusky mluvit nebudou

ČTK, in: Metro (Praha), č. 42, 2018, s. 11, (28. 2.)
42

Korejky milují černé pivo a šéfovi se neodporuje

Hrabica, Pavel, in: Metro (Praha), č. 29, 2018, s. 15, (9. 2.)
43

"Nedělej Zagorku se mi líbí", říká Zagorová

iDnes.cz, in: Metro (Praha), č. 11, 2018, s. 4, (16. 1.)
44

Američané dráždí Rusy

ČTK, in: Metro (Praha), č. 9, 2018, s. 8, (12. 1.)
45

Projížďka busem z roku 1945 i projekce Mazačky

Jaroševský, Filip, in: Metro (Praha), č. 23, 2018, s. 2, (1. 2.)
46

Bude na Spořilově náměstí Inky Bernáškové?

red., in: Tučňák - Magazín MČ Praha 4, č. duben, 2018, s. 6
47

"Přisluhovač, lež, boj." Kandidáti přitvrdili

Hrabica, Pavel, in: Metro (Praha), č. 4, 2018, s. 1, 5, (5. 1.)
48

Jen pár doteků na dlani

Solaříková, Ivana, in: 5 plus 2 (Praha), 7, č. 10, 2018, s. 25, (9. 3.)
49

Praha 4 bude mít náměstí Inky Bernáškové

tík, in: Naše Praha 4, č. 3, 2018, s. 4, (9. 3.)
50

Doc. PhDr. Karel Hádek, CSc.

red., in: Bohemistyka, 18, č. 1, 2018, s. 3