Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach spisovnost lieferte 1645 Treffer
31

Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (2. část)

Trösterová, Zdeňka, in: Opera Slavica, 2, č. 1, 1992, s. 1-10
32

Kolokvium k problematice spisovného jazyka

Dovalil, Vít, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 2, 2002, s. 155-159
33

K istokam russkogo literaturnogo jazyka

Brandner, Aleš, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 64 s.
34

Stav kodifikace spisovné češtiny koncem druhého tisíciletí a vývojové tendence našeho jazyka

Jelínek, Milan, in: Dokořán, 3, č. 11, 1999, s. 22-36
35

Orthography and literary meaning: a Czech approach

Gammelgaard, Karen, in: Oslo Contributions to the 13th Meeting of Nordic Slavists, Oslo, 1994, s. 7-15
36

O teorii spisovného jazyka a jazykové kultury ve sbornících z NDR

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 69, č. 4, 1986, s. 204-207
37

Vidpovidal'nist' za tradyciju jak čynnyk unormuvannja ukrajins'koji literaturnoji movy na počatku 20 st

Tryfonov, R. A., in: Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí [Ukr] : Problémy jazyka, literatury a kultury : 1. Olomoucké sympozium ukrajinistů 15.-17. listopadu 2001. Sborník příspěvků, Olomouc, FF UP ; 2001, s. 95-99.
38

Čtenáři. Dopisovatelé. Soutěže

Buchtelová, Růžena, in: Pionýr (Praha), č. 9., 1985
39

K situaci v současné češtině

Čechová, Marie, in: Přednášky z 25. běhu LŠSS v roce 1981 [PřednLŠSS 25], Praha, UK ; 1983, s. 23-31
40

K aktuálním otázkám naší mateřštiny

Čechová, Marie, in: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 1979, s. 56-57