Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neologismy lieferte 911 Treffer
31

Mythification de la littérature en tant qu'effet du génitexte (constellations génitextuelles)

Marková, Viera, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 3, 2003, s. 139-145
32

O nowych pracach czeskiej Akademii nauk poświęconych neologizmom

Waszakowa, Krystyna, in: Poradnik językowy, č. 5, 2006, s. 3-22
33

Dynamika vključennja nazv osib žinočoji stati do rejestru slovnykiv

Puzyrenko, Jaryna, in: Opera Slavica, 13, č. 4, 2003, s. 42-46
34

Od abracadabra po zytotubuli

Smolak, Kurt, in: Auriga, 43, č. 1-2, 2001, s. 62-73
35

Novoje v russkoj leksike

Rykovská, Milena, in: Rossica Ostraviensia 1993 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1993, s. 157-160.
36

Ulítávat na něčem

Čmejrková, Světla, in: Naše řeč, 91, č. 3, 2008, s. 161-165
37

A propos de problèmes traductologiques de néologismes

Vondráček, Antonín, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 2. díl [OStyl 2] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 374-380
38

Tři poznámky k frazeologii v lexikonu Nová slova v češtině

Jodas, Josef, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 166-170
39

K neologismům ve staročeské literatuře

Boubín, Jaroslav, in: Zrození mýtu : Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje, Litomyšl, Paseka ; 2011, s. 279-284
40

Le néologisme - une notion difficile à cerner

Uvírová, Jitka, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 79-85