Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach neologismy lieferte 911 Treffer
31

Tematická a štruktúrna interpretácia neologizmov

Balážová, Ľubica, in: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás] : Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 20-27
32

Tendencje rozwoju terminologii popularnej związanej z techniką video

Roszko, Roman, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 45-52
33

Neologizmy sporta i ich otraženije slovarjami russkogo jazyka

Bojarkina, Valentina Dmitrijevna, in: Slavia, 67, č. 3, 1998, s. 329-332
34

Neologizmy v italštině 4

Vymětalová, Eva, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 56, 2001, s. 18 [1436]
35

Funkce příkladů v slovníku neologizmů

Tichá, Zdeňka, in: Lexicographica'99, Bratislava, Veda ; 2001, s. 141-145
36

Neologizmy słowotworcze we współczesnej czeszczyźnie

Tkaczewski, Dariusz, in: Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczescnych języków słowiańskich. Tom 1, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego ; 1997, s. 58-66
37

Některé tendence ve vývoji německé slovní zásoby

Bobáková, Hannelore, in: Cizí jazyky, 37, č. 3-4, 1993-94, s. 94-96
38

Některé tendence ve vývoji německé slovní zásoby

Bobáková, Hannelore, in: Jazykovědné aktuality, 30, č. 3-4, 1993, s. 96-99
39

Úvodem

Martincová, Olga, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 7-18
40

Úvodem

Martincová, Olga, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 7-18