Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach latina lieferte 1845 Treffer
31

O knihách statut koleje královny Hedviky

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 10 (1993), č. 2, 1994, s. 187-207
32

Kdy, kde, koho a proč učit latině

Nechvílová, Alžběta, in: Cizí jazyky, 37, č. 9-10, 1993-94, s. 368-369
33

Vilis als Ausdruck des sozialen Despektes

Mouchová, Bohumila, in: Speculum Antiquitatis Graeco-Romanae : Studia Ioanni Burian Sexagenario oblata, Praha, Ústav pro klasická studia ČSAV ; 1991, s. 289-301
34

Cisioianus debet dici. Cisioján v komputistické praxi

Silagiová, Zuzana, in: Pulchritudo et sapientia : Ad honorem Pavel Spunar, Kabinet pro klasic. studia FÚ AV ČR ; Praha, 2008, s. 188-204
35

Der lateinische Priestertittel flāmen

Schaffner, Stefan, in: Graeco-Latina Brunensia, 15, č. 1, 2010, s. 87-105
36

Den latiny

Slavíková, Marcela, in: Auriga, 55, č. 2, 2013, s. 73-75
37

Kroniky českých a moravských kapucínských řeholních domů ze 17. a 18. století

Brčák, Marek, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 383-407
38

Přehled dějepisecztví dominikánského řádu v Čechách a na Moravě v 16.-18. století. 3

Zouhar, Jakub, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 409-421
39

Latinské nápisy na zvonech v Českých Budějovicích a ve vikariátu České Budějovice-venkov

Jungmannová, Pavla; Poštová, Tereza, in: Výběr (České Budějovice), 52, č. 4, 2015, s. 233-247
40

A compilation from Old Testament sapiential books in the Cathar manuscript of the Liber de duobus principiis: critical edition with commentary

Zbíral, David, in: Graeco-Latina Brunensia, 20, č. 1, 2015, s. 149-173