Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korpusy lingvistické lieferte 55 Treffer
31

Aby nic důležitého nespadlo pod stůl

Kopřivová, Marie, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 97-103
32

Slovesa typu kopu/kopám - přecházení sloves z 1. do 5. třídy

Vališová, Pavlína, in: Rara avis : Zborník z 7. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava 27.-28. apríl 2010. Na kus řeči, Trnava, FF Univ. sv. Cyrila a Metoda 2011, s. 119-125.
33

Text, Speech, Dialogue [TSD'98]. Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998

Eds. Sojka, Petr Brno 1998
34

Text, Speech, Dialogue [TSD'99]. Second International Workshop, TSD'99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. Proceedings

Eds. Matoušek, Václav Berlin 1999
35

Text, Speech, Dialogue [TSD'01]. 4th International Conference, TSD 2001, Železná Ruda, Czech Republic, September 11-13, 2001. Proceedings

Eds. Matoušek, Václav Berlin 2001
36

Funkční styly a automatické zpracování jazyka

Panevová, Jarmila, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 161-167
37

Design of the Czech National Speech Corpus for speech recognition applications with a large vocabulary

Radová, Vlasta, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 299-304
38

Slang a publicistika (zpracováno na materiálu Českého národního korpusu)

Novotná, Renata, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 33-39.
39

Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu

Osolsobě, Klára, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 33-50
40

The context (not only) for humans

Vidová Hladká, Barbora, in: Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Athens, Greece 31 May - 2 June 2000. Vol. 2 : Proceedings, Athens, 2000, s. 1113-1116