Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korektnost genderová lieferte 50 Treffer
31

Pourquoi le masculin à valeur générique est-il si tenace, en français?

Elmiger, Daniel, in: Romanica Olomucensia, 25, č. 2, 2013, s. 113-119
32

La féminisation linguistique en milieu francophone

Pleško, Martin, in: Romanica Olomucensia, 24, č. 2, 2012, s. 151-158
33

Hostka, chirurgyně. Nová slova z genderové příručky štvou odborníky

Syslová, J., in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2010, 27.4.2010
34

Periferní jazykový jev v ohnisku zájmu

Uličný, Oldřich, in: Lidové noviny (Praha), 23, č. 42, 2010, s. 11., 19.2.2010
35

La langue française et les femmes en Afrique du nord. Féminisation des textes institutionnels en Tunisie

Pleško, Martin; Holeš, Jan, in: Studia Romanistica, 16, č. 1, 2016, s. 35-41
36

Milí čtenáxi i feminixi

Petráček, Zbyněk, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 27, 2014, s. 3, (3. 5.)
37

Když z F1 zmizí krása kvůli korektnosti

Sára, Robert, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 29, č. 30, 2018, s. 10, (5. 2.)
38

Kultura genderově vyváženého vyjadřování. Jak koncipovat promluvy a texty? Na co dbát v češtině a v cizím jazyce? Jak lépe zviditelnit odborný přínos žen?

Valdrová, Jana; Knotková-Čapková, Blanka; Paclíková, Pavla Praha [2009]
39

Pozdě byšku honit

Tuček, Ondřej, in: Lidové noviny (Praha), 22, 2009, 28.12.2009
40

Zeman na horách

Tuček, Ondřej, in: Lidové noviny (Praha), 23, 2010, 11.1.2010