Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikace lieferte 4008 Treffer
31

Tváří v tvář (průvodce úspěšnou komunikací)

Honey, Peter Přel. Velkoborský, Jan Petr Praha 1997
32

Komunikační poruchy při jednání instituce s veřejností

Müllerová, Olga, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 135-140
33

Vztah verbální a neverbální složky komiksu

Mertlíková, Vlasta; Zeman, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 8-13
34

Základní kategorie relací slovních a obrazových projevů (metagenetický model)

Jiroušek, Jan, in: Česká literatura, 43, č. 2, 1995, s. 139-158
35

Komunikace neslyšících: možnosti, které čekají

Macurová, Alena, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 137-142.
36

The communication with the patient

Mareš, Jiří; Hubková, Věra, in: Preventive Stomatology, 1996, s. 19-32
37

Jak se žáky komunikovat beze slov

Macurová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 26-28
38

Neverbální komunikace a zdvořilost. (Několik příležitostných poznámek.)

Jarošová, Helena, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 57-59
39

Tzw. czysta lingwistyka a badania komunikacji językowej (dwa nurty lingwistyczne, dwa ujęcia problematyki języka)

Madecki, Roman, in: Polonica 1997 : Sborník příspěvků z 6. konference polonistů České republiky, Ostrava 19.-20. 11. 1999, Ostrava, OU ; 1999, s. 45-50
40

Rozvíjanie komunikačných schopností v malých skupinách

Čepelová, Anna, in: Acta Academica Karviniensis, č. 2, 1999, s. 14-21