Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky slovanské lieferte 1961 Treffer
31

K pojmenování osob v jazykově smíšeném území

Knappová, Miloslava, in: Nazewnictwo obszarów językowo mieszannych : Księga referatów międzynar. konferencji onomastycznej w Gdańsku 25-27 października 1977, Wrocław, 1981, s. 117-125.
32

Introduction

Marti, Roland; Nekvapil, Jiří, in: International Journal of the Sociology of Language (Berlin), č. 183, 2007, s. 1-12
33

Shody a rozdíly ve stavbě věty ve slovanských jazycích (ke vztahu hloubkové a povrchové struktury)

Běličová, Helena, in: Přednášky z 36. běhu LŠSS [PřednLŠSS 36], Praha, FF UK ; 1994, s. 31-41
34

O gramatice a mluvnici

Daneš, František; Hausenblas, Karel, in: Mladá fronta (Praha), 1964, 12.11.1964
35

K systematickému syntaktickému popisu slovanských jazyků

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 26, 1965, s. 112-118
36

Reflexe dávných obyčejů v slovanském lexiku (k vývoji pojmu oběť )

Karlíková, Helena, in: Dzieje Słowian w świetle leksyki : Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2002, s. 139-143
37

Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech

Neničková, Veronika, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 279-284
38

[ Odpověď na ot. Lit.-Lingv. č. 5:] Kakvo e mjastoto na slavjanskata stilistika sred drugite ezikovedski i literaturovedski disciplini?

Filipec, Josef, in: Slavjanska filologija 2 : Otgovori na văprosite za naučnata anketa po literaturoznanie, literaturno-lingvistični problemi, narodno poetičesko tvorčestvo, obštoslavistični istoriko-filologičeski problemi, Sofija, Izd. NA BAN ; 1963, s. 224-225
39

Utváření Slovanů (se zvláštním zřetelem k Čechám a Moravě)

Curta, Florin, in: Archeologické rozhledy, 60, 2008, s. 643-694
40

The early Slavs in Bohemia and Moravia: a response to my critics

Curta, Florin, in: Archeologické rozhledy, 61, 2009, s. 725-754