Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyk mateřský lieferte 263 Treffer
31

Čeština jako mateřština

Svobodová, Jana, in: Čeština - jazyk slovanský [1] [Č-JSl 1] : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference pořádané k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity a jako součást Evropského roku jazyků (Ostrava, listopad 2001), Ostrava, PF OU ; 2001, s. 13-17
32

Der Muttersprachunterricht an den tschechischen Schulen [zkrácený text dokumentu "Vyučování mateřskému jazyku na našich školách", NŘ 1967, s. 65-77]

Daneš, František; Dokulil, Miloš; Hausenblas, Karel; Havránek, Bohuslav; Hlavsa, Zdeněk; Jedlička, Alois; Knappová, Miloslava; Kraus, Jiří; Svoboda, Karel; Tejnor, Antonín; Těšitelová, Marie Günther, Kurt, in: Grundlagen der Sprachkultur : Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege. Teil 2, Berlin, Akademie-Verlag ; 1982, s. 334-349
33

Übersetzen in die Muttersprache?

Bohák Szabari, Krisztina, in: Evropa - společenství rovnoprávných jazyků [Evropa...] : Sborník z mezinárodní konference konané 8.-10. října 1998 v Písku, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1999, s. 77-79
34

Vyučování mateřskému jazyku na 3. stupni škol v socialistických zemích

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 23, č. 1, 1972-73, s. 337-345
35

Sermo patrius, lingua materna

Martínková, Dana, in: Ave A. V. : Sborník příspěvků pracovníků Ústavu pro klasická studia AV ČR a jejich přátel věnovaný dr. Anežce Vidmanové, CSc., k životnímu jubileu, Praha, b. n. ; 1999, s. 41-45
36

Jak připravovat učitele mateřštiny?

Šebesta, Karel, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 7-8, 1992-93, s. 163-168
37

Native language imaginatively in foreign language text-books

Žofková, Hana, in: Journal of the Imagination in Language Learning (New Jersey City, NJ), 6, 2001, s. 108-113
38

Didaktická konference v Ružomberku

Janovec, Ladislav, in: Český jazyk a literatura, 60, č. 3, 2009-10, s. 149-150
39

Ekonomické argumenty pro a proti mateřskému jazyku jako jazyku vyučovacímu

Skutnabb-Kangas, Tove Alinčová, Milena, in: Romano džaniben, 2007, s. 16-27
40

Acerca de la enseñanza de la expresión escrita del español como lengua materna en la actualidad

Mesa Arroyo, María del Pilar, in: Romanica Olomucensia, 24, č. 2, 2012, s. 135-149