Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
31

Všude dobře, tak co doma (prostorové frazémy)

Čechová, Marie, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 48-51.
32

Textotvorný potenciál frazém v komunikačnom priestore

Baláková, Dana, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 52-55.
33

O některých projevech emocí v českých frazémech

Janovec, Ladislav; Wagenknecht, Martin, in: Fal'klarystyčnyja dasledavanni - kantekst, typalohija, suvjazi. Vyp. 6, Minsk, Bestprynt ; 2009, s. 221-227
34

Phraseme als Mittel der Personencharakterisierung im Dramentext

Kaňovská, Michaela, in: Amici amico 3 : Festschrift für Ludvík E. Václavek, Olomouc, UP ; 2011, s. 219-242
35

Los verbos pronominales en el español actual y sus locuciones

Veselá, Jana, in: Studia Romanistica, 12, č. 2, 2012, s. 59-72
36

Češkite frazemi so komponentata petica vo prevodite na makedonski jazik

Delova-Siljanovska, Jasminka, in: Makedonski jazik (Skopje), 63, 2012, s. 255-267
37

Frazemi so komponentata kost/koska vo prevodite od češki na makedonski jazik i obratno

Delova-Siljanovska, Jasminka, in: Studia linguistica Polono-Meridianoslavica (Kraków), 14-15, 2013, s. 47-59
38

Identification of idioms and phrasemes

Čermák, František, in: Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography : Papers from Phraseology in Japan, Nishinomiya, Kwansei Gakuin Univ. Press ; 2009, s. 101-118
39

Význam a smysl v dekompoziční perspektivě

Vondráček, Miloslav, in: Frazeologia słowiańska i inne plaszczyzny systemu językowego, Gdańsk, Wyd. Uniw. Gdańskiego 2004, s. 273-274
40

Das altkirchenslawische Komparativphrasem s7b6rati sę na kogo jako vrani na sokol7

Eckert, Rainer, in: Etymological Research into Old Church Slavonic : Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno, Praha, Nakl. Lidové noviny 2015, s. 129-135.