Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etymologie lieferte 2853 Treffer
31

Víte, že.

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 140
32

Pomlázka se čepejří

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 7, č. 4, 1996-97, s. 102-103
33

O kořenech a koření

Pastyřík, Svatopluk, in: Slavistički studii (Skopje), 6-7, 1995, s. 42-47
34

Poznámky k českému etymologickému slovníku

Havlová, Eva, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 138-140
35

Zur Etymologie von deutsch Graf

Vykypěl, Bohumil, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 253-259
36

Jarní kluci

Horálek, Jan, in: Přítomnost, č. jaro, 2001, s. 59
37

Sila vyš6njajego osěnit7 tę

Němec, Igor, in: Slavia, 68, č. 2, 1999, s. 283-286
38

O původu slova slovo

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 69
39

Přehršel

Svobodová, Ivana, in: Naše řeč, 76, č. 1, 1993, s. 53-55
40

Odkud je české slovo král?

Vykypěl, Bohumil, in: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 36], Brno, MU ; 2003, s. 152-160