Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekvivalence lieferte 113 Treffer
31

O konfrontacji i ekwiwalencji przekładowej. Cz. 2

Basaj, Mieczysław, in: Słowo. Tekst. Czas. 5 : Materiały V Międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin, 8-9 czerwca 2000r.), Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2001, s. 17-20
32

Překlad literatury faktu a faktografie v beletrii

Kufnerová, Zlata, in: Český překlad [1]: 1945-2003 [ČPř 1] : Sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003, Praha, UK ; [2004], s. 54-57
33

Kategorie určenosti v paralelních překladech českých a anglických

Pípalová, Renata, in: Časopis pro moderní filologii, 76, č. 2, 1994, s. 80-89
34

Specifika perevoda emocional'nych paremij (na materiale sopostavitel'nogo analiza poslovičnogo fonda russkogo i anglijskogo jazykov)

Romašina, Ol'ga, in: Parémie národů slovanských 4 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2008, Ostrava, FF OU ; 2008, s. 207-210.
35

K probleme poiska russkogo slovarnogo ekvivalenta dlja češskogo slova "pohoda"

Artemov, Andrej, in: Rossica Olomucensia, 53, č. 1, 2014, s. 5-10
36

K otázce překladatelových zásahů do předlohy

Hrdlička, Milan, in: Viator Pilsnensis neboli Plzeňský poutník : Literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, Plzeň, ZČU ; 2012, s. 240-247.
37

Ekvivalence lexémů v Česko-lotyšském slovníku: přístup a zpracování

Nikulceva, Sandra, in: Zkušenosti a vztahy : Lotyšská a česká společnost ve 20. století, Praha, FF UK ; 2013, s. 213-225
38

Co je v ČNK nového 8. Zprávy z Českého národního korpusu

Škrabal, Michal, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 15, 2017, s. 74-76
39

Neologismen als Herausforderung für den Übersetzer. Eine vergleichende Analyse am Beispiel der ausgewählten Werke von Stanisław Lem und ihrer Übersetzungen ins Deutsche

Kluczna, Paulina, in: Vícejazyčnost : Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Příspěvky z 10. mezinárodní studentské konference interFaces, Praha, FF UK 2016, s. 136-147
40

Mehrsprachigkeit und interlinguale Wortspiele als translatorische Schwierigkeiten am Beispiel der audiovisuellen Übersetzung

Proczkowska, Kwiryna, in: Vícejazyčnost : Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Příspěvky z 10. mezinárodní studentské konference interFaces, Praha, FF UK 2016, s. 186-196