Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach citáty lieferte 87 Treffer
31

A koukej sekat latinu

Strahl, Vlastimil, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 1999
32

Slovenská místní jména v češtině

Polívková, Alena, in: Praktické kapitoly z českého jazyka, Praha, Učitelská unie ; 1992, s. 47-50
33

Od repliky k citátu: jazykové prostředky a textová strategie ve sportovní žurnalistice

Rechzieglová, Adela, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 147-165
34

Trans- a intertextovost v kontextu regionálním a dobovém

Čechová, Marie, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 74-57
35

Etnokul'turnyje putinizmy v sovremennom russkom jazyke

Sipko, Jozef, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 7 [APObR 7], Brno, MU ; 2005, s. 8-22
36

K axiológii prozaických textov s využitím češtiny (na materiáli slovenskej ponovembrovej literatúry)

Součková, Marta, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 4, 2010, s. 167-174
37

Latin gnomic expressions in teaching medical terminology

Marečková, Elena; Reichová, Hana; Šimon, František, in: 7. Dunaújvárosi nemzetközi alkalmazott nyelvészeti, nyelvviszgázatatási és medicinális lingvisztikai konferencia, Dunaújvárosi föiskola kiadó : Dunaújváros, 2005, s. 231-235
38

Latinské medicínske výroky a ich výukový potenciál

Marečková, Elena; Reichová, Hana; Šimon, František, in: Cudzie jazyky komunikatívne - efektívne - kvalifikovane : Zborník príspevkov z konferencie, Košice, Univ. Praha J. Šafárika ; 2004, s. 254-256
39

Politeness universals in an interview

Šaldová, Pavlína, in: Topics in Linguistics (Nitra), 2, 2008, s. 67-71
40

Pozdněantické cento jako intertextuální literární forma. 1: Teorie a možnosti její aplikace

Bažil, Martin, in: Auriga, 52, 2010, s. 18-33