Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bible kralická lieferte 43 Treffer
31

K textu elektronických verzí Kralické bible a ke Karafiátově úpravě toponym

Dittmann, Robert, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 51-59
32

Karafiátova úprava starozákonních toponym ve vydání Bible kralické "podlé původních textů opravené"

Dittmann, Robert, in: Acta onomastica, 49, 2008, s. 106-115
33

Ke vlivu Tremelliova-Juniova latinského překladu na Kralickou bibli (se zřetelem k toponymii)

Dittmann, Robert, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 49-60
34

Jazyková stránka Bible kralické

Dittmann, Robert, in: Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické, Brno, Morav. zemské muzeum ; 2013, s. 71-78
35

Překlad Modlitby Manassesovy v Šestidílce

Dittmann, Robert, in: Bohemica Olomucensia, 5, č. 1, 2013, s. 7-17
36

Relikty leksykalne szesnastowiecznej czeskiej Biblii kralickiej w Nowym Testamencie Biblii warszawskiej (1975)

Lisowski, Tomasz, in: Slavia Occidentalis, 69, 2012, s. 157-177
37

Za kralickými předlohami deuterokanonické knihy Tobiáš (na materiále Tob 1)

Dittmann, Robert, in: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge"[JazInt] : Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-16. května 2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 68-77
38

Anketa o překládání a překladatelích, čtení a čtenářích Bible

Borkovec, Petr; Valášek, Martin, in: Souvislosti, č. 1 (43), 2000, s. 95, 120-150
39

Jazykové zmeny na pozadí piatich storočří reformácie: 1, 2

Žigo, Pavol, in: Kultúra slova, 51, č. 4, 5, 2017, s. 193-204, 270-281
40

Vokalismus Bible kralické šestidílné 1. Uplatnění změn proběhlých před staročeskými diftongizacemi

Dittmann, Robert, in: Listy filologické, 140, č. 3-4, 2017, s. 407-427