Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sociolingvistika lieferte 2959 Treffer
31

Rozšiřování unie zvyšuje poptávku po tlumočnících

Novotná, Denisa, in: České slovo (Praha), 2001, 19.3.2001
32

The formation of interpretive sociolinguistics. A synopsis

Nekvapil, Jiří, in: Sociolinguistica 14 : Die Zukunft der europäischen Soziolinguistik, Tübingen, Niemeyer ; 2000, s. 33-36
33

The social interpretation of linguistic demands in European national movements

Hroch, Miroslav, in: Regional and National Identities in Europe in the XIXth and XXth Centuries, The Hague, 1998, s. 67-96
34

O narativitě a biografickém vyprávění

Hamarová, Nóra, in: Biograf, č. 22, 2000, s. 47-52
35

Polovina jazyků na planetě zanikne do konce století

in: Lidové noviny (Praha), 2001, 20.6.2001
36

Komunita a komunikace

Zima, Petr, in: Komunita a komunikace : = Community and Communication, Praha, Sofis ; 1999, s. 149-193.
37

Language and National Identity

Hroch, Miroslav, in: Nationalism and Empire. The Habsburg empire and the Soviet Union, New York, St. Martin's Press ; 1992, s. 65-76
38

Jazyk ako komunikačný prostriedok medzi človekom a bohom

Zozuľak, Ján, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 65-74.
39

Fuj, to se přece neříká!

Lukeš, Dominik, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 12.10.2002
40

Jazyk nepatří levicovým liberálům

Weiss, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 2.11.2002