Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach SLOVAK lieferte 2507 Treffer
31

K otázke etnickej identity a národného vedomia Slovákov v ČR

Šrajerová, Oľga, in: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech 20. století [Národnostní menšiny...] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea ; 1998, s. 123-129.
32

Málo spokojených

Riško, Ján, in: Haló noviny (Praha), 1999, 13.7.1999
33

Jak se nedomluvit

Volný, Jiří, in: Ekonom (Praha), 1999, 29.7.1999
34

Slovensko má od dnešního dne několik set dvojjazyčných obcí

in: Kladenský deník, 1999, 1.9.1999
35

Válka o jazyk pokračuje

Holý, David, in: Blesk (Praha), 1995, 20.10.1995
36

Zákon striktně: České pohádky slovensky

in: ZN noviny (Praha), 1995, 1.11.1995
37

Pozor na jazyk!

Falteisek, Lubor, in: Ahoj na sobotu (Praha), 1995, 4.11.1995
38

K znakom internetového textu

Bajzíková, Eugénia, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 78-81
39

Abychom se domluvili

Bittnerová, Pavla, in: Svoboda (Ostrava), 2000, 9.2.2000
40

Umíme ještě slovensky?

Růžičková, Eva, in: Večerka (Praha), 2000, 9.2.2000