Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky lieferte 1223 Treffer
31

Dodatek aneb Všechno je hotovo?

Poláček, Jiří, in: Moravský demokratický deník - RT (Brno), 1994, 11.10.1994
32

Jazykový terorismus. Nejlépe zní čeština na Moravě

Přibyl, Josef, in: Moravský demokratický deník - RT (Brno), 1994, 11.8.1994
33

Dodatek ke školnímu vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993

in: Moravský demokratický deník - RT (Brno), 1994, 15.8.1994
34

Boj o "novou češtinu"dále pokračuje

Rubeš, Josef, in: Denní telegraf (Praha), 1994, 20.7.1994
35

Pravopisná válka zatím končí kompromisem

Štencl, Richard, in: Respekt (Praha), 1994, 8.8.1994
36

Dodatek k Pravidlům českého pravopisu

Prokopová, Daniela, in: Český deník (Praha), 1994, 10.8.1994
37

Jak budeme psát

in: Svobodné slovo (Praha), 1994, 13.8.1994
38

Dodatek k Pravidlům českého pravopisu

in: Hradecké noviny (Hradec Králové), 1994, 15.8.1994
39

Zuří lítý boj. Proč tolik diskusí kolem pravopisu?

Fidelius, Petr, in: Literární noviny (Praha), 1994, 15.9.1994
40

Užuž ažaž

Dufková, Vlasta, in: Literární noviny (Praha), 1994, 14.7.1994