Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
31

K výstavbě a stylu próz Alexandry Berkové

Němec, Ivan, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 179-182.
32

Spisovnost a nespisovnost literární řeči vypravěče

Štícha, František, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 188-190.
33

Vyprávěč František Nepil

Kvítková, Naděžda, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 179-182.
34

O jazyce Boženy Němcové

Podhorná, Vlasta, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 179-184.
35

K jazykové stránce dvou povídek Boženy Němcové (Karla, Dobrý člověk)

Koblížek, Vladimír, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 185-190.
36

"Mašíren, marš, án, cvó!"K vícejazyčnosti v literatuře pro děti a mládež

Mareš, Petr, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 212-221
37

Poslední slovesný výkon Boženy Němcové

Janáčková, Jaroslava; Macurová, Alena, in: Česká literatura, 44, č. 1, 1996, s. 3-16
38

K poezii Petra Kabeše

Langerová, Marie, in: Česká literatura, 44, č. 1, 1996, s. 79-88
39

Heterogenní kód současné prózy. Vícejazyčnost textů Sylvie Richterové

Jedličková, Alice, in: Česká literatura, 44, č. 5, 1996, s. 480-498
40

Karel Čapek - a modern storyteller

Doležel, Lubomír, in: On Karel Čapek : A Michigan Slavic Colloquium, Ann Arbor, Univ. of Michigan ; 1992, s. 15-28