Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945) lieferte 1297 Treffer
31

Pozabyty sorabistiki přinošk I. J. Hanuša (28. 11. 1812 - 19. 5. 1896)

Urban, Zdeněk, in: Rozhlad, 46, č. 11, 1996, s. 430-432
32

Vilém Mathesius - jedinečný učitel a člověk

Vachek, Josef, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 9-10, 1991-92, s. 208-210
33

Prague School Structuralism

Doležel, Lubomír, in: The John Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism, Baltimore, The John Hopkins University Press ; 1993, s. 592-595
34

K nedožitým 80. narodeninám profesora Milana Romportla

Ondrejovič, Slavomír, in: Slovenská reč, 66, č. 4, 2001, s. 253-254
35

Roman Jakobson v kontextu české slavistiky 20. let

Zelenka, Miloš, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 161-169
36

Ke 120. výročí narození profesora Františka Chudoby

Franková, M., in: Universitas, č. 2, 1998, s. 29-30
37

Dosud neznámé osudy Jirečkovy korespondence

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. C 43, 1997, s. 129-143
38

Jan Gebauer: Viděl jsem padati, co bych byl rád zachránil. Uplynulo 160 let od narození jedné z největších osobností české kultury 19. století

Valášek, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 243, 1998, s. 12, 16.10.1998
39

Vilem Mathesius and his linguistic theory

Qian, Jun, in: Foreign Language Teaching and Research, č. 2, 1994, s. 57-61
40

Stanovy spolku "Pražský lingvistický kroužek"(Cercle linguistique de Prague, Prager sprachwissenschaftliche Vereinigung). Dodatek 1

in: Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné, Jinočany, H&H ; 1999, s. 93-98