Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grammatical structure of language lieferte 298 Treffer
31

K typologickému studiu slovanské věty: základ srovnání

Anderš, Josef, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 17-25
32

Clitics as features: a non-semiotic approach

Rappaport, Gilbert C., in: American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists Cracow, August-September 1998 [American Contributions...] : Literature, Linguistics, Poetics, Bloomington, Slavica Publishers ; 1998, s. 40-478
33

Větné struktury a jejich typologie (na materiálu slovanských jazyků)

Anderš, Josef, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 27-30.
34

Non-local binding in Slavic languages and restructuring

Dotlačil, Jakub, in: Proceedings of ConSOLE 13, Leiden, SOLE ; 2005, s. 1-16
35

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

Uličný, Oldřich, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 279-283
36

Do typolohičnoji charakterystyky slov'jans'koho rečennja

Anderš, Josef, in: Mova. Ljudyna. Svit: Do 70-riččja profesora M. Kočerhana : Zbirnyk naukovych statej, Kyjiv, 2006, s. 290-293
37

The quantization puzzle

Filip, Hana, in: Events as Grammatical Objects : The Converging Perspectives of Lexical Semantics and Syntax, Stanford, CSLI Publications 2000, s. 39-95
38

Shody a rozdíly ve stavbě věty ve slovanských jazycích (ke vztahu hloubkové a povrchové struktury)

Běličová, Helena, in: Přednášky z 36. běhu LŠSS [PřednLŠSS 36], Praha, FF UK ; 1994, s. 31-41
39

[ Odpověď na otázku č. 19:] Kakovy osnovnyje zadači sravnitel'nogo izučenija intonacii predloženija v slavjanskich jazykach?

Daneš, František, in: Sbornik otvetov na voprosy po jazykoznaniju (k IV Meždunarodnomu s"jezdu slavistov), Moskva, Akademija nauk SSSR ; 1958, s. 148-151
40

K otázce pořádku slov v slovanských jazycích

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 20, 1959, s. 1-9