Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Grammatical structure of language lieferte 298 Treffer
31

Do typolohičnoji charakterystyky slov'jans'koho rečennja

Anderš, Josef, in: Mova. Ljudyna. Svit: Do 70-riččja profesora M. Kočerhana : Zbirnyk naukovych statej, Kyjiv, 2006, s. 290-293
32

Shody a rozdíly ve stavbě věty ve slovanských jazycích (ke vztahu hloubkové a povrchové struktury)

Běličová, Helena, in: Přednášky z 36. běhu LŠSS [PřednLŠSS 36], Praha, FF UK ; 1994, s. 31-41
33

K otázce pořádku slov v slovanských jazycích

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 20, 1959, s. 1-9
34

Z IV. mezinárodního sjezdu slavistů v Moskvě. 2. Problematika mluvnické stavby slovanských jazyků

Daneš, František; Němec, Igor; Hausenblas, Karel, in: Slovo a slovesnost, 20, 1959, s. 38-44
35

O gramatice a mluvnici

Daneš, František; Hausenblas, Karel, in: Mladá fronta (Praha), 1964, 12.11.1964
36

K systematickému syntaktickému popisu slovanských jazyků

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 26, 1965, s. 112-118
37

A metaphor in search of a source domain: the categories of Slavic aspect

Janda, Laura A., in: Cognitive Linguistics (Berlin), 15, č. 4, 2004, s. 471-527
38

Ke stupňování adjektiv ve slovanských jazycích

Bláha, Ondřej, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 24-28
39

Slovanská posesiva derivovaná segmenty -ov-/-ow- nebo -in-/-yn

Karlík, Petr, in: Jezikovna predanost, Maribor, 2006, s. 214-228
40

Na rubeže frazeologii i sintaksisa: vertikal'naja vremennaja oc' i jeje determinanty

Ljachur, Česlav, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 367-370.