Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Czech teaching. Theory and methodology lieferte 1209 Treffer
31

Obecná čeština - ano či ne?

Hrdlička, Milan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 211-213
32

Nad vzdělávacím programem "Základní škola"

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 5-6, 1996-97, s. 128-131
33

Řeč a jazyk v naší mluvnici

Čechová, Marie, in: Přednášky z 40. běhu LŠSS [PřednLŠSS 40], Praha, UK ; 1997, s. 13-19
34

Tvořivostí učitelů k tvořivosti žáků?

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 3-4, 1996-97, s. 68-81
35

Ke komunikativnímu principu v jazykové výuce

Mališ, Otakar; Marková, Milada, in: Sborník '97, Liberec, Technická univ. ; 1997, s. 123-132
36

Inovace vzdělávání učitelů češtiny základních a středních škol

Demlová, Emílie, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 92-94
37

Každý den se probouzíme s očekáváním

Chejlavová, Kateřina, in: Plzeňský deník, 1999, 25.2.1999
38

Problémy výuky slovanských jazyků jako cizího jazyka

Hádková, Marie, in: Il Jornadas Andaluzas de Eslavística : Ponencias y comunicaciones, Granada, Univ. de Granada ; 1996, s. 138-142
39

O některých předpokladech úspěšné práce češtinářů

Brádková, Hana, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 1-3
40

K zaměření diachronie v jazykové výchově

Komárek, Karel, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 33-35