Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

31

Nultá léta

Neff, Ondřej, in: Lidové noviny, 23, 2010
32

V muzeu jazykových vykopávek

Valdrová, Jana, in: Lidové noviny, 23, 2010
33

Jaké hlavy, takový jazyk

Šlosar, Dušan, in: Mladá fronta Dnes, 2010, 13
34

Jazyková ordinace Suverenita plyšového kance

Tuček, Ondřej, in: Tuček, Ondřej: Jazyková ordinace, in: Lidové noviny, 23 (2010), 23, 2010
35

Josefů v Česku pomalu ubývá, stále jsou ale silní

Nekola, Ondřej, in: Metro, 2010, 55, 18
36

Romština ve školách? Určitě ano!

Holomek, Karel, in: Lidové noviny, 23, 2010
37

Pravda a metoda 1 Nárys filosofické hermeneutiky

Gadamer, Hans-Georg Přel. Mik, David Praha 2010
38

Pište správně česky Poradna šílených korektorů

Behún, Dalibor; Behún, Petr Brno 2010
39

Péče o jazyk a komunikaci Péče o logos jako smysluplnou řeč

Semrádová, Ilona Praha 2010
40

Velká kniha českých pranostik

Sest. Müllerová, Adéla Praha 2010